Dane techniczne

DANE TECHNICZNE ROZDZIELNIC WARTA
Napięcie znamionowe
V
do 1000 AC
Częstotliwość znamionowa
Hz
50
Prąd znamionowy szyn zbiorczych
A
250-8750
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
kA
do 120 (1-sek)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
kA
do 264
Stopień ochrony
do IP 54


WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRACY
Rozdzielnice WARTA z zainstalowaną aparaturą są przystosowane do pracy w pomieszczeniach o następujących warunkach środowiskowych:

Wysokość zainstalowania nad poziomem morza
do 1000 m
Temperatura otoczenia:
szczytowa krótkotrwała
313 K (+40°C)
najwyższa średnia w ciągu doby
308 K (+35°C)
 
najniższa długotrwała
+5°C
Wilgotność względna powietrza przy temperaturze 313K (+40°C):
w czasie postoju lub eksploatacji
max. 50%


W przypadku warunków zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rozdzielnicy, np. tam gdzie może dochodzić do kondensacji wilgoci na elementach rozdzielnicy, należy przewidzieć środki przeciwdziałające niekorzystnym skutkom tych zjawisk, np. przez zastosowanie ogrzewania lub klimatyzacji.

System rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia WARTA

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.