Akcjonariusze

Elektromontaż Poznań, którego częścią jest Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych, jest spółką akcyjną od 1999 roku.

W chwili obecnej akcjonariuszami Spółki są:

- Budimex posiadający 98,96% akcji Spółki,
- Pracownicy posiadający 1,04 % akcji Spółki.


© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.