Zarządzanie jakością

Przeprowadzone w marcu 2018r. w Elektromontażu Poznań audity potwierdziły zgodność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami PN-EN ISO 9001, AQAP 2110, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, PN-EN ISO/IEC 27001.

Obecnie działamy w oparciu o systemy zgodne z:
  1. Systemem Zarządzania Jakością PN - EN ISO 9001 - potwierdzającym najwyższą jakość zarządzania firmą oraz oferowanych produktów i usług, spełniających rosnące wymagania naszych Klientów. certyfikat 

  2. AQAP 2110 - umożliwiającym nam udział we wszystkich przetargach publicznych dla sektora obronnego ogłaszanych w Polsce oraz w przetargach organizowanych przez NATO na terenie Unii Europejskiej. certyfikat 

  3. Systemem Zarządzania Środowiskowego PN - EN ISO 14001, który stanowi potwierdzenie działań przyjaznych środowisku. Dzięki systemowi ISO 14001 nasza firma w sposób istotny wpływa na ograniczenie przyczyn zanieczyszczeń środowiska naturalnego. certyfikat

  4. Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN - N 18001, którego istotą jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i likwidacji zagrożeni wypadkowych na stanowiskach pracy. certyfikat 

  5. Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001, którego wdrożenie pozwala na ochronę kluczowych dla firmy informacji, zachowanie ich poufności i usprawnienie zarządzania wiedzą firmy. certyfikat 

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.