Zarząd i Prokurenci

Spółką Elektromontaż Sp. z o.o., częścią której jest Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych kieruje dwuosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą:

Paweł Gricuk - Prezes Zarządu

Artur Cąkała - Wiceprezes ZarząduPonadto do reprezentowania Spółki uprawnieni są:


Tomasz Bochna - Dyrektor ds. Realizacji, Prokurent


Marek Pokrywka -
Dyrektor Handlowy, Prokurent


© Copyright by Elektromontaż Poznań Sp. z o.o.