Misja

Misją ZPUE jest zaspokajanie potrzeb rynku

w zakresie produkcji najwyższej 
jakości urządzeń elektroenergetycznych

wykonanych zgodnie z 
oczekiwaniami klientów,
przepisami 
oraz wymaganiami norm międzynarodowych 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
PN-N 18001 oraz AQAP 2110

w sposób uwzględniający interesy 
akcjonariuszy i klientów.

© Copyright by Elektromontaż Poznań S.A.